Prislista

Tandvårdsreformen

Tandvårdsstödet från 1 juli 2008 innehåller två delar

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Allmänt tandvårdsbidrag finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.Pengarna betalas ut till tandläkaren/tandhygienisten som behandlat dig när du vill använda det för att betala en del av kostnaden för behandlingen.Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.
Den första Juli varje år får du ett nytt ATB.Bidraget kan sparas ett år så att du kan använda två bidrag det året men man kan inte ha mer än två bidrag samtidigt. 

• Till och med det år som du fyller 29 år är bidraget 300 kr/år.
• Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kr/år.
• Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kr/år.
  

• Tandvårdsersättning - Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

• För kostnader upp till 3 000 kr betalar patienten fullt pris. 
• För kostnader mellan 3 000 kr och 15 000 kr betalar patienten själv minst 50 % av totalkostnaden.
• För de belopp som överstiger 15 000 kronor betalar patienten själv minst 15 % av totalkostnaden.

Referenspriser : Ersättningen baseras på referenspriser, ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris.
Ersättningen från försäkringskassan beräknas således inte utifrån det pris som tandläkaren tar ut.
Du och din tandläkare kan även välja en dyrare behandling men då får du betala mellanskillnaden själv.
Kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet.

Prisjämförelse : På 1177 fanns tidigare en jämförelsetjänst för tandvård tillgänglig för allmänheten men denna är numera avslutad/borttagen och TLV håller på att utarbeta en ny prisjämförelse tjänst.
 
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Den 1 januari 2013 infördes Särskilt tandvårdsbidrag (STB).
Det är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.
Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.
Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengörning.
Prata gärna med din läkare eller tandläkare/tandhygienist då det ibland kan krävas läkarintyg.

Försäkringskassan tandvård
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Barn och ungdomar i Gävleborgs län har avgiftsfri tandvård till och med det år man fyller 24 år.
Från och med den 1 januari det år man fyller 25 år betalar man själv för sin tandvård.

Alla patienter får vid us hos oss en skriftlig behandlingsplan så att man vet vad som skall göras, hur lång tid det tar och kostnadsförslag på vad det kommer att kosta.Fråga oss gärna om det är något du undrar över.

OBS! Uteblivanden och Sena Återbud (<24 timmar före planerad tid) debiteras :
vuxna 400 kr , barn 300 kr .


Prislistan finns i vårt väntrum och på vår hemsida .
Klicka här för att se vår Prislista 2018