Kvalitetssäkring

Vi på Tandläkare Maria Film Holmquist AB arbetar med ett ledningssystem för kvalitetssäkring inom tandvård som heter Qulan/Qdent . Tandvård med kvalitet och trygghet.

Qulan/Qdent är ett system som hjälper oss att behålla och utveckla en hög standard inom ett flertal områden som hygien och smittskydd ,miljö och arbetsmiljö, utrustning och material , journal och remisshantering,organisation,ledarskap och arbetsfördelning,diagnos och terapi samt ekonomi.

Docent Mikael Zimmerman överlämnar certifikat

Vi efterutbildar oss kontinuerligt och håller på så vis oss uppdaterade vad gäller nya material och metoder för att alltid följa med i utvecklingen och kunna erbjuda dig den bästa vården.
Vi strävar hela tiden efter att bli så bra som möjligt , allt för din trygghet.

I Januari 2014 genomgick vi en extern kontroll och godkändes för certifiering inom kvalitetssystemet Qulan.
Certifieringen innebär att kliniken uppfyllt kraven på god efterföljandegrad av de lagar och förordningar som styr tandvård, hälso-och sjukvård och patientsäkerhet samt god efterföljandegrad av myndighetskrav inom bland annat hygien,smittskydd,miljö,sekretess och journalföring.
Teamet har uppvisat gott omdöme, goda kvalitetsrutiner och kontinueligt arbete med Qulan samt uppfyllt kriterierna för certifiering , varav verksamheten tilldelades kvalitetscertifikat.