Om oss

Tandsköterska Christina Nilsson , Tandhygienist Birgitta Mollstedt , Tandläkare Maria Film Holmquist


Hos oss arbetar vi i team där alla på praktiken är delaktiga och engagerade i behandlingen så att du skall få bästa möjliga vård. All personal har lång erfarenhet inom tandvård och besitter en hög kompetens.
Vi har ett välinarbetat samarbete med specialisttandvården Gävle sjukhus.
Du kan känna dig lugn och trygg vid dina besök. Din tand och munhälsa är viktig för oss och vi ser fram emot ett nära samarbete baserat på delaktighet och ömsesidig respekt.
Vi värderar det personliga omhändertagandet mycket högt och har god erfarenhet av att hjälpa dig med tandvårdsrädsla.
Med högkvalitativ tandvård för hela familjen vill vi uppnå målet , en god munhälsa till alla våra patienter samt erbjuda ett tryggt möte och en långsiktigt god tandhälsa.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling och skickligt handlag vill vi tillgodose våra patienters behov.
Som patient hos oss ska du kunna känna dig säker på att vi använder välbeprövade metoder och material vid behandlingen .
Vi vill att du ska känna dig nöjd efter ett besök hos oss vad det än gäller.
Genom ett vänligt bemötande och stor hänsyn hoppas vi förmedla en trygghetskänsla så att du kan lämna oss med ett leende.


Tandläkare Maria Film Holmquist
Tandläkarexamen på Karolinska Institutet i Stockholm 1991, därefter ett flertal års tjänstgöring på folktandvården landstinget Gävleborg .I oktober 1999 övertog jag  tdl.Willy Söderberg ab , numera tdl.Maria Film Holmquist ab i Sandviken. Implantatprotetikutbildning  i Stockholm 1998 med påföljande praktik på specialisttandvården protetik Gävle sjukhus. Kontinuerlig vidareutbildning under åren.

Tandhygienist Birgitta Mollstedt 
Tandhygienistexamen på vårdskolan i Gävle 1988, dessförinnan tandsköterskeexamen 1984.
Arbetat som tandhygienist sedan examen, och inom privattandvården i Sandviken sedan 1992.
Diplomerad akupunktör sedan 2013 efter en 3 årig utbildning på akutpunkturakademin i Stockholm .
Kontinuerlig vidareutbilning under åren.
Sedan mitten av augusti 2021 anställd tandhygienist hos tdl.Maria Film Holmquist ab i Sandviken.

Tandsköterska Christina Nilsson
Tandsköterskeexamen 1981 , arbetat ett antal år inom privattandvård i Stockholm och därefter många år inom folktandvården landstinget Gävleborg och då framförallt på specialistavdelningen för odontologisk röntgen Gävle sjukhus men även på specialisttandvården .Under åren har utbildningen kompletterats kontinuerligt ffa inom odontologisk radiologi , medicinsk fördjupning och operationssjukvård för tandsköterskor. 
Sedan augusti 2008 anställd som kliniktandsköterska hos tdl.Maria Film Holmquist ab i Sandviken . 

Tandsköterska Anna Löfgren
Tandsköterskeexamen 1985 , arbetat inom privattandvården i Sandviken sedan 1989 .
Kontinuerlig vidareutbildning inom bla implantatprotetik o kirurgi samt infiltrationsanestesi.
Sedan mars 2022 anställd tandsköterska hos tdl.Maria Film Holmquist ab i Sandviken.