Om oss

Hos oss arbetar vi i team där alla på praktiken är delaktiga och engagerade i behandlingen så att du skall få bästa möjliga vård. All personal har lång erfarenhet inom tandvård och besitter en hög kompetens.
Du kan känna dig lugn och trygg vid dina besök.
Din tand och munhälsa är viktig för oss och vi ser fram emot ett nära samarbete baserat på delaktighet och ömsesidig respekt.

Vi värderar det personliga omhändertagandet mycket högt och har god erfarenhet av att hjälpa dig med tandvårdsrädsla.
Med högkvalitativ tandvård för hela familjen vill vi uppnå målet , en god munhälsa till alla våra patienter samt erbjuda ett tryggt möte och en långsiktigt god tandhälsa.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling och skickligt handlag vill vi tillgodose våra patienters behov.
Som patient hos oss ska du kunna känna dig säker på att vi använder välbeprövade metoder och material vid behandlingen .
Vi vill att du ska känna dig nöjd efter ett besök hos oss vad det än gäller.
Genom ett vänligt bemötande och stor hänsyn hoppas vi förmedla en trygghetskänsla så att du kan lämna oss med ett leende.

Vi som arbetar här

Tandläkare Maria Film Holmquist
I Januari 1991 tog jag min Tandläkarexamen på Karolinska Institutet i Stockholm , därefter följde ett års AT tjänstgöring på Folktandvården landstinget Gävleborg, Tandvårdshuset Gävle .
Efter ett antal år på Folktandvården Hedesunda kändes avståndet till hemorten och lockelsen att driva ett eget tandvårdsbolag över och förde mig vidare till Sandviken där jag i oktober 1999 övertog  tdl.Willy Söderberg ab ,numera tdl.Maria Film Holmquist ab. 

Min 5 poängsutbildning i implantatprotetik utfördes i Stockholm året 1998 med påföljande praktik på specialisttandvården protetik Gävle sjukhus.

 
Tandhygienist Annika Söderström, Tandläkare Maria Film Holmquist, Tandsköterska Christina Nilsson

Jag har alltid sett det som viktigt med kontinuerlig vidareutbildning och kvalitetssäkringsarbete för att hålla mig och min personal uppdaterade, och ha möjlighet att erbjuda den bästa möjliga vården för våra kunder. Sedan många år är vår klinik anslutna till kvalitetssäkringssystemet Qulan/Qdent , för tandvård med trygghet och kvalitet. Varje år ägnar vi ett antal dagar till utbildning och nätverksträffar.

Jag har, liksom all min personal, lång erfarenhet av all allmäntandvård , tandvårdsrädsla och implantatprotetik och ett välinarbetat samarbete med specialist tandvården Gävle sjukhus.

Tandhygienist Annika Söderström
Jag tog först Tandsköterskeexamen 1977 och efter många år i yrket vidareutbildade jag mig och tog Tandhygienistexamen 2003. 

Jag har tidigare arbetat på Folktandvården landstinget Gävleborg , mestadels på specialist tandvården Gävle sjukhus och sjukhustandvården. Sedan april 2009 arbetar jag som både tandsköterska och tandhygienist hos tdl Maria Film Holmquist ab i Sandviken.

Jag har kontinuerligt efterutbildat mig för att kunna erbjuda den bästa vården , lägger ner stort engagemang i den förebyggande tandvården och strävar efter att kunna erbjuda ett lugnt och tryggt besök för er patienter.

Tandsköterska Christina Nilsson
Jag tog min Tandsköterskeexamen 1981 , arbetade ett antal år inom privattandvård i Stockholm och därefter följde många år inom Folktandvården landstinget Gävleborg och då framförallt på specialistavdelningen för odontologisk röntgen Gävle sjukhus men även på specialisttandvården .
Under åren har jag kompletterat min utbildning kontinuerligt såsom ;
- 10 poängsutbildning i odontologisk radiologi 1996
- 5 poängsutbildning i medicinsk fördjupning för tandsköterskor 2001
- 10 poängsutbildning i operationssjukvård för tandsköterskor 2002

 Sedan augusti 2008 arbetar jag som kliniktandsköterska hos tdl.Maria Film Holmquist ab Sandviken .